Statut grada Užica spreman za javnu raspravu

28. Novembar 2018
Statut grada Užica spreman za javnu raspravu

Najkasnije do 3. decembra 2018. godine, do 12,00 časova, svi zainteresovani građani Užica mogu da upite predloge, primedbe ili sugestije na nacrt Statuta grada Užica. Dostavljanje je pisanim putem preko pisarnice na adresu: Grad Užice, ulica Dimitrija Tucovića broj 52, 31000 Užice – sa naznakom za “za Komisiju za izradu nacrta Statuta grada Užica, objavljeno je na sajtu Grada Užica.

Predlozi, primedbe ili sugestije mogu se dostaviti i elektronskim putem: skupstina@uzice.rs

Inače, ova procedura je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS broj 47/2018), Skupština grada Užica je formirala Komisiju za izradu nacrta Statuta grada Užica.

Treba istaći da je Komisija za izradu nacrta Statuta grada Užica na sednici održanoj dana 16.11.2018. godine utvrdila nacrt Statuta grada Užica.

Završna javna rasprava o nacrtu Statuta grada Užica za koju je otvoren poziv svim zainteresovanim građanima održaće se 3. decembra 2018. godine, u Svečanoj sali grada Užica, sa početkom u 18 časova.