Zlatibor počinje projekat besplatne digitalizacije i instalacije rezervacionog sistema

Autor: Slavica Panić
27. Oktobar 2020
Zlatibor počinje projekat besplatne digitalizacije i instalacije rezervacionog sistema

Već od početka iduće godine, sajt Turističke organizacije Zlatibor ponudiće svojim posetiocima opciju ponude smeštajnih kapaciteta, koja će po sadašnjoj najavi nadležnih, pružiti nagbogatiju ponudu smeštaja po najpovoljnijim cenama. Na jednom mestu naći će se ponuda hotelskog i privatnog smeštaja ali i ponuda smeštaja u seoskom turizmu. Za pružaoce usluga ovo je mogućnost da svoje kapacitete i ponudu samostalno kreiraju a za korisnike mogućnost najpovoljnijeg izbora i direktan kontakt sa ponuđačem smeštaja. Ova usluga će biti besplatna za sve vlasnike kategorisanih smeštajnih objektata.

Ovakva usluga, za sve one koji se bave izdavanjem smeštaja na Zlatiboru, značiće veću vidljivost  i promociju njihovih smeštajnih kapaciiteta kroz sve marketinške aktivnosti koje će TO Zlatibor sprovoditi putem svog sajta. Ovakav vid oglašavanja nudi višestruke benefite, kako za pružaoce tako i za korisnike usluga ali i za samu turističku organizaciju i lokalnu samoupravu koja će objedinjenom ponudom i realnim cenama privići veći broj turista.

„Mi ćemo se potruditi da kroz naš portal, koji je dobro posećen i rangiran a kome turisti veruju, zaokružimo i upotpunimo informacijama o ponudi smeštaja, koje su i najčešće za kojima posetioci tragaju. Sada će se na jednom mestu dobiti sve informacije o destinaciji i u realnom vremenu pronađe najpovoljniji, najjeftiniji i najsigurniji smeštaj na Zlatiboru. Mi ćemo se potruditi da benefite ove usluge prepoznaju svi oni koji se legalno bave izdavanjem smeštaja na Zlatiboru ali i oni koji još uvek nisu legalizovali svoje smeštajne kapacitete. Ovo je najbolji način da se prihod ostvari bez dodatnih troškova i provizija, koje su oni koji su svoju ponudu do sada nudili posredstvom agencija. Centralizovan rezervacioni sistem funkcioniše u mnogim evropskim i svetskim turističkim destinacijama a TO Zlatibor će biti prva turistička organizacija u Srbiji koja će implementirati ovakav vid objedinjene ponude “, kaže direktor TO Zlatibor, Vladimir Živanović.

Centralni rezervacioni sistem će dati mogućnost svakom pružaocu usluge da ponudi sve svoje sadržaje koji se mogu kreirati i na broju noćenja ali i na osnovu svojih ideja dodatne ponude kako bi zainteresovali turiste. Krajnji korisnik ima benefit da je na jednom mestu završio sve, pružalac usluge smeštaja dobija mogućnost da dođe u komunikaciju sa direktnim korisnikom i da značajno smanji trošak učešća rezervacije. Današnji trendovi pokazuju  da značajne svetske turističke agencije postaju dominantnie u delu prodaje što znači i da njihove provizije postaju veće što ne ide u prilog ni pružaocu a ni korisniku usluge. Ovo je način da se taj trošak u slučaju obe strane smanji i tako ostvari dodatni benefit.

Do pokretanja ove opcije na sajtu TO Zlatibor  potrebno je edukovati sve zainteresovane korisnike koji se na početku upoznaju sa samom idejom a koji će proći i sve potrebne obuke, kako bi što kvalitetnije predstavili svoju ponudu i sami bili u stanju da je pristupom sajtu redovno ažuriraju. Za pomoć svim fizičkim i pravnim licima koji budu želeli da svoji ponudu objave na sajti TO Zlatibor, zaposleni u ovoj organizaciji će im biti na raspolaganju za svaki vid podrške, sve dok ne savladaju sve potrebne korake ali i kasnije ukoliko bude potrebno.

Bez obzira na izmene zakona koje su omogućile paušalno plaćenje takse i ukidanje posrednika, veliki broj vlasnika smeštajnih kapaciteta i dalje nije legalizovao svoj rad. Ovo je još jedan od načina da se odluče na taj korak i promene način dosadašnjeg rada, izbegnu rizik kazni za nelegalni rad a do gostiju dođu na mnogo lakši način iz mogućnost direktnog kontakta i dogovora. Po dosadašnjem planu sistem će zaživeti krajem ove godine a benefiti njegovog funkcionisanja svakako će obeležiti 2021. godinu.