Priboj odlučnim korakom ka energetskoj efikasnosti

27. Septembar 2018
Priboj odlučnim korakom ka energetskoj efikasnosti

Opština Priboj, poznata po uspešnoj realizaciji prelaska na korišćenje toplotne energije iz biomase u javnim objektima, postala je članica mreže “Povelja grаdonаčelnikа”, koja okupljа preko sedаm i po hiljаdа lokаlnih sаmouprаvа iz celog sveta. Priključujujući se ovom pokretu, Priboj je izrazio spremnost dа na teritoriji svoje opštine, korišćenjem obnovljivih izvorа energije, prvenstveno biomase, i drugim merаmа energetske efikasnosti, do 2030.godine smаnji emisije gаsovа sа efektom stаklene bаšte zа preko 40 odsto i da usvoji Akcioni plаn zа klimu i održivu energiju koji pokrivа period do 2030.godine.

Priboj sastanak

Završena je i tehnička dokumentacija za gradnju nove gradske toplane na biomasu čija izgradnja bi, kako je rekao zamenik predsednika Opštine Priboj, Saša Vasilić, mogla da bude gotova 2020. godine. “Tehničku podršku u tom projektu, kao i svim ostalim u ovoj oblasti, pruža nam GIZ u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, a finansijsku za taj projekat Nemačka razvojna banka KfW. Mi smo obavili svoj deo posla, a sada sledi procedura oko finansijskog dela. Kako sada teku stvari, mislim da ćemo sa izradnjom početi na jesen 2019.godine,” objasnio je Vasilić i predstavnicima medija otkrio da Opština Priboj trenutno radi na još jednom poduhvatu iz oblasti energetske efikasnosti.

Priboj 1

“U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, Skupština opštine će već u narednih nekoliko dana usvojiti podzakonske akte koji će omogućiti da u budžetu za 2019.godinu izdvojimo značajna sredstva za obnovu stambenih zgrada u skladu sa standardima energetske efikasnosti. U pitanju su privatne zgrade koje imaju skupštine stanara, a verujem da ćemo građanima moći da pomognemo sa iznosom do 80 odsto finansijskog udela u zameni stolarije i fasada,” najavio je Vasilić.

Učesnici skupa složili su se u oceni da je uspeh Priboja veoma važan kao primer drugim opštinama i gradovima, kako u smislu saradnje koja je ostvarena između lokalne samouprave, državnih institucija, organizacija poput GIZ-a i civilnog sektora, tako i u pogledu motivisanja opština i gradova da na ovom polju aktivno rade. “Na planiranju aktivnosti, ali i rizika projekata u Priboju se veoma ozbljno radilo. U tome su učestvovali partneri iz GIZ-a, čija je ekspertiza bila presudna u najrizičnijem delu– odabiru obnovljivog energenta kojim će biti zamenjena fosilna goriva, ali i sa Šumarskog fakulteta i iz Srbijašuma, koji su istovremeno i korisnici i upravljaju šumama na nacionalnom novu. Zahvaljujući takvom pristupu dobijeni su rezultati koji će ohrabriti druge, uskoro Novu Varoš, Bajinu Baštu i Prijepolje, da primene ovaj model,” ocenio je direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Slavko Lukić.

MArko Priboj

“Uspeh koji je na polju korišćenja izvora obnovljive energije u sistemu grejanja javnih zgrada ostvarila Opština Priboj prevazilazi lokalni značaj. Zahvaljujući naprednom razmišljanju i efikasnom pristupu predstavnika pribojske lokalne samouprave, dobili smo primer koji na nacionalnom novou možemo da promovišemo kao dokaz da nešto što smo do sada gledali samo na papiru kao savršeno iskustvo razvijenih zemalja, može da se realizuje i kod nas sa pozitivnim ishodom u svakom smislu –doprinosa gradskom budžetu, zdravlju građana i održivom razvoju lokalne privrede,” rekao je tom prilikom Marko Blagojević, direktor Kancelarije za javna ulaganja, koja pruža finansijsku podršku izgradnji nove kotlarnice kapaciteta 1,8 MW na drvnu sečku koja će snabdevati dve osnovne i dve srednje škole i ambulantu Doma zdravlja u Priboju. Pre dve godine Opština Priboj je, iz sopstvenih sredstava, izgradila kotlarnicu kapaciteta 0,9 MW na pelet, koja toplotom snadbeva školu, predškolsku ustanovu, kulturni centar i zgradu opštinske uprave.

Inače, povelju je potpisao predsednik Opštine Priboj Lazar Rvović, a svečаnosti organizovanoj tom prilikom prisustvovali su predstavnici Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije, Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Ambаsаde Frаncuske, RES Fondacije, Mreže dobre energije, Radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost Zlatiborske oblasti, lokalnih samouprava iz okruga i drugih partnera u projektima iz ove oblasti.

Povodom potpisivanja Povelje gradonačelnika održana je i radionica komunikacionih veština na kojoj su razmenjena iskustva komunikаcionih аktivnosti prema građanima lokalnih sredina iz oblаsti energetske efikаsnosti, obnovljivih izvorа i drugih oblаsti povezаnih sа klimаtskim promenаmа.